Harmonie Golf Park

Harmonie Golf Park
Designer: 
Jim Engh
Hole / Par / Yardage: 
18 holes
Established: 
2018
Address: 
469, Tran Ngoc Len, Dinh Hoa, Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam

tab