Tour golf Bangkok

Danh sách Các sân golf tại Tour golf Bangkok

Vintage Golf Club (Câu lạc bộ golf Vintage)

 • Nhà thiết kế: Arthur Hills
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1995
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 57 km
 • Khoảng cách: 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Thana City Golf & Sports Club (Câu lạc bộ golf và thể thao Thana City)

 • Nhà thiết kế: Greg Norman
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 35 km
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Thai Country Club (Câu lạc bộ golf Thái)

 • Nhà thiết kế: Dennis Griffiths
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1996
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 65km
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi.

Suwan Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf Suwan)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2005
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 46 km
 • Khoảng cách: 1h12 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Royal Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf Hoàng gia)

 • Nhà thiết kế: Chohei Miyasawa
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 50 km về phía Đông
 • Khoảng cách: 17 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

 

Royal Bang Pa-In Golf Club (Câu lạc bộ golf Hoàng Gia Bang Pa-In)

 • Nhà thiết kế: Lee Schmidt- Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ golf
 • Năm thành lập: 2017
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 55 km
 • Khoảng cách: 1h lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Rachakram Golf Club (Câu lạc bộ Rachakram)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2006
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 64 km
 • Khoảng cách: 1h10 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Pinehurst Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf Pinehurst)

 • Nhà thiết kế: Yoshihara Aihara
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 50km
 • Khoảng cách: 1h lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Panya Indra Golf Club (Câu lạc bộ Panya Indra)

 • Nhà thiết kế: Ronald Fream
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1991
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 25 km về phía Đông Nam
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Nikanti Golf Club (Câu lạc bộ golf Nikanti)

 • Nhà thiết kế: Pirapon Namatra (Golf East)
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2014
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc khoảng 52 km
 • Khoảng cách: 1h 30 phút từ sân bay quốc tế Survanabhumi
X