Kobe

Danh sách Các sân golf tại Kobe

Kobe Golf Club

  • Nhà thiết kế: Arthur Hasketh Groom 
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 1903
  • Vị trí: 
  • Khoảng cách: 

Hirono Golf Club (Câu lạc bộ golf Hirono?)

  • Nhà thiết kế: C.H. Alison
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 1932
  • Vị trí: 
  • Khoảng cách: 
X