Kenya

Danh Sách Sân golf tại Nairobi

Dưới đây là danh sách 5 sân golf tại Nairobi

Karen Country Club (Câu lạc bộ golf Karen)

 • Nhà thiết kế: Jean Remi Martin
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1937
 • Vị trí: Cách thành phố Nairobi 15 km
 • Khoảng cách: 36 phút lái xe từ sân bay quốc tế Nairobi

Nyali Golf and Country Club (Câu lạc bộ golf Nyali)

 • Nhà thiết kế: Monty Lowry
 • Số lỗ golf:18 lỗ
 • Năm thành lập: 1958
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Mombasa 7 km
 • Khoảng cách: 40 phút từ sân bay quốc tế Moi Mombasa

PGA Baobab course (Sân golf Baobab PGA)

 • Nhà thiết kế: David Jones
 • Số lỗ golf: 1901
 • Vị trí: Cách thành phố Mombasa 34 km
 • Khoảng cách: 1h 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Moi Mombasa

Royal Nairobi Golf Club (Câu lạc bộ golf Hoàng gia Nairobi)

 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1906
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Nairobi 3 km
 • Khoảng cách: 25 phút lái xe từ sân bay quốc tế Jomo Kenyatta

Sigona Golf Club (Câu lạc bộ golf Sigona)

 • Nhà thiết kế: Berkley- Matthews, sau đó được tu sửa lại bởi Tom Simpson.
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1938
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Nairobi 20 km
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay...
X