Tour golf Bangkok

Danh Sách Sân golf tại Tour golf Bangkok

Dưới đây là danh sách 25 sân golf tại Tour golf Bangkok

Vintage Golf Club (Câu lạc bộ golf Vintage)

 • Nhà thiết kế: Arthur Hills
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1995
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 57 km
 • Khoảng cách: 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Thana City Golf & Sports Club (Câu lạc bộ golf và thể thao Thana City)

 • Nhà thiết kế: Greg Norman
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 35 km
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Thai Country Club (Câu lạc bộ golf Thái)

 • Nhà thiết kế: Dennis Griffiths
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1996
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 65km
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi.

Suwan Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf Suwan)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2005
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 46 km
 • Khoảng cách: 1h12 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Royal Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf Hoàng gia)

 • Nhà thiết kế: Chohei Miyasawa
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 50 km về phía Đông
 • Khoảng cách: 17 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

 

Royal Bang Pa-In Golf Club (Câu lạc bộ golf Hoàng Gia Bang Pa-In)

 • Nhà thiết kế: Lee Schmidt- Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ golf
 • Năm thành lập: 2017
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 55 km
 • Khoảng cách: 1h lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Rachakram Golf Club (Câu lạc bộ Rachakram)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2006
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 64 km
 • Khoảng cách: 1h10 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Pinehurst Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf Pinehurst)

 • Nhà thiết kế: Yoshihara Aihara
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 50km
 • Khoảng cách: 1h lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Panya Indra Golf Club (Câu lạc bộ Panya Indra)

 • Nhà thiết kế: Ronald Fream
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1991
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc 25 km về phía Đông Nam
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Survanabhumi

Nikanti Golf Club (Câu lạc bộ golf Nikanti)

 • Nhà thiết kế: Pirapon Namatra (Golf East)
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2014
 • Vị trí: Cách thành phố Băng Cốc khoảng 52 km
 • Khoảng cách: 1h 30 phút từ sân bay quốc tế Survanabhumi
X