Phuket

Danh Sách Sân golf tại Phuket

Dưới đây là danh sách 6 sân golf tại Phuket

Red Mountain Golf Club (Câu lạc bộ Red Mountain)

 • Nhà thiết kế: Jon Morrow
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2006
 • Vị trí: Cách thành phố Phuket 10 km về phía Tây Bắc
 • Khoảng cách: 55 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phuket

Phuket Country Club (Câu lạc bộ golf Phuket)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1989
 • Vị trí: Cách thành phố Phuket 6km
 • Khoảng cách: 45 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phuket

Mission Hills Phuket Golf Resort and Spa (Câu lạc bộ golf Mission Hills Phuket)

 • Nhà thiết kế: Jack Nicklaus
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Phuket 30 km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phuket

Loch Palm Golf Club (Câu lạc bộ gôn Loach Palm)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1996
 • Vị trí: Cách thành phố Phuket 10 km về phía Tây Bắc
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phuket

Laguna Phuket Golf Club (Câu lạc bộ Laguna Phuket)

 • Nhà thiết kế: Max Wexler và David Abell
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1992
 • Vị trí: Cách thành phố Phuket 24 km về phía Tây Bắc
 • Khoảng cách: 25 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phuket

Katathong Golf & Resort (Câu lạc bộ Katathong)

 • Nhà thiết kế: Các nhà thiết kế địa phương
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2015
 • Vị trí: Cách thành phố Phuket khoảng 100km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 1h lái xe từ sân bay quốc tế Phuket
X