Mandalay

Danh sách Các sân golf tại Mandalay

Ye Dagon Taung Golf Club (Câu lạc bộ golf Ye Dagon Taung)

  • Nhà thiết kế: MCDC, Ủy ban Phát triển Thành phố Mandalay
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 1996
  • Vị trí: 12 km về phía bắc Mandalay
  • Khoảng cách: 25 phút từ trung tâm Mandalay

Myotha National Golf Club (Câu lạc bộ golf Quốc gia Myotha)

  • Nhà thiết kế: Schmidt-Curley
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 2018
  • Vị trí: 50 km về phía Nam Mandalay trên đường đến Bagan
  • Khoảng cách: 1,5 giờ từ Mandalay
X