Hokkaido

Danh Sách Sân golf tại Hokkaido

Dưới đây là danh sách 6 sân golf tại Hokkaido

Clark Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Clark)

 • Nhà thiết kế: Akira Hocchi
 • Số lỗ golf: 54 lỗ
 • Năm thành lập: 1973
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

Sapporo Regent Golf Club (Câu lạc bộ golf Sapporo)

 • Nhà thiết kế:
  • sân Old course: Hisaki Kajitani
  • Sân New course: Hiroyoshi Tomizawa
  • Sân Thomson course: Peter Thomson
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập:
  • sân Old và...

Hokkaido Brooks Golf Club (Câu lạc bộ golf Brooks)

 • Nhà thiết kế: Taizo Kawata, Ed. Sneed
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

North Country Golf Club (Câu lạc bộ North Country)

 • Nhà thiết kế: Isao Aoki
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1991
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

Nidom Classic Golf course (Sân golf cổ điển Nidom)

 • Nhà thiết kế: Nao Sugaya
 • Số lỗ golf: 45 lỗ golf
 • Năm thành lâp: 1987
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

Tomakomai Golf Resort 72 (Câu lạc bộ golf Tomakomai 72)

 • Nhà thiết kế: Nao Sugaya
 • Số lỗ golf: 72 lỗ
 • Năm thành lập: 1974
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose
X