Chiba

Danh sách Các sân golf tại Chiba

Cameria Hills Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Cameria Hills)

 • Nhà thiết kế: Yasuda Kokichi
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Vị trí: 
 • Khoảng cách: 

Oak Hills Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Oak Hills)

 • Nhà thiết kế: Robert Trent Jones Jr.
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 
 • Vị trí: 
 • Khoảng cách: 

Accordia Golf Narashino Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Accordia Golf Narashino)

 • Nhà thiết kế: 
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1965
 • Vị trí: 
 • Khoảng cách: 
X