Thẩm Quyến

Danh sách Các sân golf tại Thẩm Quyến

Mission Hills - World Cup course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân World Cup)

 • Nhà thiết kế: Jack Nicklaus, sau đó được sửa đổi thêm bởi Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1994
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Vijay course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Vijay)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley từ ý tưởng của Vijay Singh
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1995
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Pete Dye course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Pete Dye)

 • Nhà thiết kế: Pete Dye hợp tác cùng Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2007
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 34 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Ozaki course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Ozaki)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1998
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Faldo course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Faldo)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1999
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 34 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Els course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Els)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2001
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế thẩm Quyến

Shenzhen Green Bay Golf Club (Câu lạc bộ golf Green Bay Thâm Quyến)

 • Nhà thiết kế: Lee Watts
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2002
 • Vị trí: Cách thành phố Thâm Quyến 25 km về phía Tây Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến

Wind Valley Golf Club (Câu lạc bộ golf Wind Valley)

 • Nhà thiết kế: Neilson Haworth
 • Số lỗ golf: 36 lỗ golf
 • Năm thành lập: 2006
 • Vị trí: Cách thành phố Thâm Quyến khoảng 35 km về phía Đông Bắc
 • Khoảng cách: 1h 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế

Shenzhen Airport Golf Course (Sân golf sân bay Thâm Quyến)

 • Nhà thiết kế: Ian Woosnam
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1997
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Thâm Quyến 33km về phía Tây Bắc
 • Khoảng cách: 10 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến
X