Paphos

Danh Sách Sân golf tại Paphos

Dưới đây là danh sách 5 sân golf tại Paphos

Aphrodite Hills Golf Course (Câu lạc bộ golf Aphrodite Hills)

 • Nhà thiết kế: Cabell B. Robinson
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2002
 • Vị trí: Cách thành phố Paphos 25 km
 • Khoảng cách: 16 phút lái xe từ sân bay quốc tế Paphos

Elea Golf Course (Sân golf Elea)

 • Nhà thiết kế: Nick Faldo
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2010
 • Vị trí: Cách thành phố Paphos 6 km
 • Khoảng cách: 11 phút lái xe từ sân bay quốc tế Paphos

Korineum Golf and Country Club (Câu lạc bộ golf Korineum)

 • Nhà thiết kế: David Hemstock và Peter Harradine
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2007
 • Vị trí: Cách thành phố Nicosia 40 km, cách thành phố Paphos 195 km
 • Khoảng cách: 45 phút từ sân bay Ercan, 2h 40...

Secret Valley Golf Club (Câu lạc bộ golf Secret)

 • Nhà thiết kế: Jocovos Jocovou
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1996
 • Vị trí: Cách thành phố Paphos 24 km
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế Paphos

Minthis Hills Golf Club (Câu lạc bộ golf Minthis Hills)

 • Nhà thiết kế: Donald Steel, được chỉnh sửa thêm bởi Mackenzie & Ebert
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1994...
X