Trung quốc

Danh sách Các sân golf tại Trung quốc

Mission Hills - Rouse Poulter course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Rouse Poulter)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 50 km
 • Khoảng cách: 52 phút từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Yulongwan Golf Club

 • Nhà thiết kế: Schmidt-Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2013
 • Vị trí: Cách thành phố Côn Minh 43km
 • Khoảng cách: Khoảng hơn 1h lái xe từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh

Câu lạc bộ golf Jialize Côn Minh

 • Nhà thiết kế: Phil Mickelson
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 2012
 • Vị trí: Cách thành phố Côn Minh 48 km
 • Khoảng cách: Khoảng 1h45p lái xe từ sân bay quốc tế Trưởng Thủy Côn Minh

Kunming Sunshine Golf Club (Câu lạc bộ golf Sunshine Côn Minh)

 • Nhà thiết kế: Robert Trent Jones
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2003
 • Vị trí: Cách thành phố Côn Minh 11 km
 • Khoảng cách:  40 phút lái xe từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh

Mission Hills - World Cup course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân World Cup)

 • Nhà thiết kế: Jack Nicklaus, sau đó được sửa đổi thêm bởi Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1994
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Vijay course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Vijay)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley từ ý tưởng của Vijay Singh
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1995
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Pete Dye course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Pete Dye)

 • Nhà thiết kế: Pete Dye hợp tác cùng Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2007
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 34 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Ozaki course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Ozaki)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1998
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Faldo course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Faldo)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1999
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 34 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Els course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Els)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2001
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế thẩm Quyến
X