Thành phố Singapore

Danh Sách Sân golf tại Thành phố Singapore

Dưới đây là danh sách 4 sân golf tại Thành phố Singapore

Sentosa Golf Club (Câu lạc bộ golf Sentosa)

 • Nhà thiết kế: Ron Fream và sau đó được sửa lại bởi công ty Gene Bates
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1982
 • Vị trí: Cách thành phố Singapore 7 km
 • Khoảng cách: 27 phút từ sân bay quốc tế Singapore...

Keppel Club (Câu lạc bộ golf Keppel)

 • Nhà thiết kế: Chris Pitman, thiết kế sân năm 1977, sau đó được cải tạo lại Ron Fream
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1904
 • Vị trí: Cách thành phố Singapore 6km
 • Khoảng cách: 25 phút lái xe từ sân bay...

Marina Bay Golf Course ( Sân golf vịnh Marina)

 • Nhà thiết kế: Phil Jabcobs
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2006
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Singapore 2 km
 • Khoảng cách: 21 phút từ sân bay quốc tế Singapore Changi
X