Iceland

Danh sách Các sân golf tại Iceland

Kidjaberg Golf Course (Sân golf Kidjaberg)

 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Reykjavík 52 km
 • Khoảng cách: 1h20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Keflavík

Grafahort Golf Club (Câu lạc bộ golf Grafahort)

 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1992
 • Vị trí: Cách thành phố Reykjavík 6 km
 • Khoảng cách: 46 phút lái xe từ sân bay quốc tế Keflavík

Oddur Golf Club (Câu lạc bộ golf Oddur)

 • Nhà thiết kế: Hannes Thorsteinsson
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Vị trí: Cách thành phố Reykjavík 11 km
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Keflavík

Surdunes Golf Club (Câu lạc bộ golf Surdunes)

 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1964
 • Vị trí: Cách thành phố Reykjavík 47 km
 • Khoảng cách: 10 phút lái xe từ sân bay quốc tế Keflavík

Keilir Golf Club (Câu lạc bộ golf Keilir)

 • Nhà thiết kế: Magnus Gudmundsson
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1967
 • Vị trí: Cách thành phố Reykjavík 16 km
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Keflavík
X