Hải Nam

Danh Sách Sân golf tại Hải Nam

Dưới đây là danh sách 11 sân golf tại Hải Nam

Mission Hills - Vintage course (Câu lạc bộ golf Mision Hills - sân Vintage)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills - Stepping Stone course (Câu lạc bộ golf Mission Hills- sân Stepping Stone)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills - Shadow Dunes course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Shadow Dunes)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills - Sandbelt Trails (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Sandbelt Trails)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills - Preserve course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Preserve)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills - Meadow Links course (Câu lạc bộ golf Mission Hills – sân Meadow Links)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills - Double Pin course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Double Pin)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ, par 54
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

The Dunes at Shenzhou Peninsula (Câu lạc bộ golf The Dunes)

 • Người thiết kế: Tom Weiskopt.
 • Số lỗ golf: 36 lỗ, gồm hai sân golf là sân là sân phía Đông (East course) và sân phía Tây (West course)
 • Năm thành lập: 2009
 • Vị trí: Cách thành phố Tam Á 116 km về phía Đông Bắc...

Mission Hills - Lava Fields (Câu lạc bộ golf Mision Hill - sân Lava Fields)

 • Nhà thiết kế: Brian Curley and Schmidt Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu...

Mission Hills - Black Stone (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Black Stone)

 • Nhà thiết kế: Brian Curley and Schmidt Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu...
X