Hải Nam

Danh Sách Sân golf tại Hải Nam

Dưới đây là danh sách 11 sân golf tại Hải Nam

Mission Hills (Vintage course) (Câu lạc bộ golf Mision Hills - sân Vintage course)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills (Stepping Stone course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills- sân Stepping stone)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills (Shadow Dunes course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills- sân golf Shadow Dunes)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills Sandbelt Trails (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Sandbelt Trails)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills (Preserve course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân golf Preserve)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills (Meadow Links course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills – sân golf Meadow Links)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

Mission Hills (Double Pin course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Double Pin)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ, par 54
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20 km về phía Nam
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Hải Khẩu

The Dunes at Shenzhou Peninsula (Câu lạc bộ golf The Dunes)

 • Người thiết kế: Tom Weiskopt.
 • Số lỗ golf: 36 lỗ, gồm hai sân golf là sân là sân phía Đông (East course) và sân phía Tây (West course)
 • Năm thành lập: 2009
 • Vị trí: Cách thành phố Tam Á 116 km về phía Đông Bắc...

Mission Hills (Lava Fields) (Câu lạc bộ golf Mision Hill Lava Fields)

 • Nhà thiết kế: Brian Curley and Schmidt Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu...

Mission Hills Golf Club (Black Stone) (Câu lạc bộ golf Mission Hills Black Stone)

 • Nhà thiết kế: Brian Curley and Schmidt Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách thành phố Hải Khẩu 20km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu...
X