Singapore

Danh sách Các sân golf tại Singapore

Warren Golf & Country Club (Câu lạc bộ golf & đồng quê Warren)

 • Nhà thiết kế: Heritage Golf
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2000
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Singapore 20 km
 • Khoảng cách: 26 phút từ sân bay Seletar

Orchid Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Orchid)

 • Nhà thiết kế: Ong Teng Cheong
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Khoảng cách: 14 phút từ Sân bay Seletar

Seletar Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Seletar)

 • Nhà thiết kế: Chris Pitman
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1930
 • Khoảng cách: 21 phút từ sân bay quốc tế Singapore Changi

Tanah Merah Country Club (Câu lạc bộ golf Tanah Merah Country Club)

 • Nhà thiết kế: Max Wexler
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1988
 • Vị trí: Cách thành phố Singapore 15 km
 • Khoảng cách: Khoảng 10 phút lái xe từ sân bay quốc tế Changi

Sentosa Golf Club (Câu lạc bộ golf Sentosa)

 • Nhà thiết kế: Ron Fream và sau đó được sửa lại bởi công ty Gene Bates
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1982
 • Vị trí: Cách thành phố Singapore 7 km
 • Khoảng cách: 27 phút từ sân bay quốc tế Singapore Changi

Keppel Club (Câu lạc bộ golf Keppel)

 • Nhà thiết kế: Chris Pitman, thiết kế sân năm 1977, sau đó được cải tạo lại Ron Fream
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1904
 • Vị trí: Cách thành phố Singapore 6km
 • Khoảng cách: 25 phút lái xe từ sân bay quốc tế Singapore Changi

Marina Bay Golf Course ( Sân golf vịnh Marina)

 • Nhà thiết kế: Phil Jabcobs
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2006
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Singapore 2 km
 • Khoảng cách: 21 phút từ sân bay quốc tế Singapore Changi
X