Đảo Jeju

Danh Sách Sân golf tại Đảo Jeju

Dưới đây là danh sách 5 sân golf tại Đảo Jeju

Jungmun Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Jungmun)

 

 • Nhà thiết kế: Jang Golf
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1989
 • Vị trí: 
 • Khoảng cách: 

Lotte Jeju Skyhill Country Club (Câu lạc bộ đồng quê Skyhill Lotte Jeju)

 • Nhà thiết kế: Robert Trent Jones Jnr
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 2005
 • Vị trí: 
 • Khoảng cách: ...

Pinx Golf Club (Câu lạc bộ golf Pinx)

 • Nhà thiết kế: Ted Robinson
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1999

The Blackstone Golf Resort (Câu lạc bộ golf Blackstone)

 • Nhà thiết kế: JMP Design
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2005

Nine Bridges Golf Course (Sân golf Nine Bridges)

 • Nhà thiết kế: Ronald Fream, David Dale
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2001
X