Đảo Jeju

Danh Sách Sân golf tại Đảo Jeju

Dưới đây là danh sách 3 sân golf tại Đảo Jeju

Pinx Golf Club (Câu lạc bộ golf Pinx)

  • Nhà thiết kế: Ted Robinson
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 1999

The Blackstone Golf Resort (Câu lạc bộ golf Blackstone)

  • Nhà thiết kế: JMP Design
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 2005

Nine Bridges Golf Course (Sân golf Nine Bridges)

  • Nhà thiết kế: Ronald Fream, David Dale
  • Số lỗ golf: 18 lỗ
  • Năm thành lập: 2001
X