Nhật Bản

Danh sách Các sân golf tại Nhật Bản

Kasumigaseki Country Club (Câu lạc bộ golf Kasumigaseki)

 • Nhà thiết kế: Kinya Fujita, Seiichi Inoue, Shiro Akaboshi
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1929
 • Vị trí: Cách thành phố Tokyo khoảng 50 km
 • Khoảng cách: Khoảng 2h lái xe từ sân bay quốc tế Narrita

Gotemba Golf Club (Câu lạc bộ golf Gotemba)

 • Nhà thiết kế: Shiro Akaboshi 
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1970
 • Vị trí: Cách thành phố Tokyo 112 km
 • Khoảng cách: 1h 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế Haneda

Tachikawa Kokusai Country Club (Câu lạc bộ golf Tachikawa Kokusai

 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1959
 • Vị trí: Cách thành phố Tokyo 60 km
 • Khoảng cách: 1h 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế Haneda

Wakasu Golf Links (Câu lạc bộ golf Wakasu )

 • Nhà thiết kế: Ayako Okamoto
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Vị trí: Cách thành phố Tokyo 19 km
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay quốc tế Haneda

Sagamihara golf club (Câu lạc bộ golf Sagamihra)

 • Nhà thiết kế: Murakami
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1955
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Tokyo 50 km
 • Khoảng cách:1h 05 phút  lái xe từ sân bay quốc tế Haneda

Clark Country Club (Câu lạc bộ golf Clark)

 • Nhà thiết kế: Akira Hocchi
 • Số lỗ golf: 54 lỗ
 • Năm thành lập: 1973
 • Khoảng cách: 35 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

Sapporo Regent Golf Club (Câu lạc bộ golf Sapporo)

 • Nhà thiết kế:
  • sân Old course: Hisaki Kajitani
  • Sân New course: Hiroyoshi Tomizawa
  • Sân Thomson course: Peter Thomson
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập:
  • sân Old và sân New: 1974
  • Sân Thomson: 1995
 • Khoảng cách: 1h lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

Hokkaido Brooks Golf Club (Câu lạc bộ golf Brooks)

 • Nhà thiết kế: Taizo Kawata, Ed. Sneed
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

North Country Golf Club (Câu lạc bộ North Country)

 • Nhà thiết kế: Isao Aoki
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1991
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose

Nidom Classic Golf course (Sân golf cổ điển Nidom)

 • Nhà thiết kế: Nao Sugaya
 • Số lỗ golf: 45 lỗ golf
 • Năm thành lâp: 1987
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế New Chitose
X