Chiang Mai

Danh sách Các sân golf tại Chiang Mai

Summit Green Valley Chiang Mai Country Club (Câu lạc bộ Summit Green Valley)

 • Nhà thiết kế: Peter Thompson
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1990
 • Vị trí: Cách thành phố Chiang Mai khoảng 14 km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế Chiang Mai

Royal Chiang Mai Golf Club & Resort (Câu lạc bộ golf Hoàng Gia Chiang Mai)

 • Nhà thiết kế: Peter Thompson
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Vị trí: Cách thành phố Chiang Mai 30 km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế Chiang Mai

North Hill Chiang Mai Golf Club (Câu lạc bộ golf North Hill Chiang Mai)

 • Nhà thiết kế: Chưa rõ
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2014
 • Vị trí: Cách thành phố Chiang Mai 7 km
 • Khoảng cách: 25 phút lái xe từ sân bay quốc tế Chiang Mai.

Mae Jo Golf Club (Câu lạc bộ golf Mae Jo)

 • Nhà thiết kế: Seni Thirawat
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Chiang Mai 18 km về phía Đông Bắc
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay quốc tế Chiang Mai.

Chiang Mai Highlands Golf and Spa (Câu lạc bộ golf Chiang Mai Highlands)

 • Nhà thiết kế: Lee Schmidt và Brain Curley
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lâp: 2005
 • Vị trí: Cách thành phố Chiang Mai 25 km về phía Đông
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Chiang Mai

Alpine Golf Resort Chiang Mai (Câu lạc bộ Chiang Mai)

 • Nhà thiết kế: Ron Garl
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lâp: 1990
 • Vị trí: Cách thành phố Chiang Mai 30 km
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay quốc tế Chiang Mai
X