Tour golf Hua Hin

Danh sách Các sân golf tại Tour golf Hua Hin

Springfield Royal Country Club (Câu lạc bộ Springfield Royal)

 • Nhà thiết kế: Sân Mountain and Lake: Jack Nicklaus, sân Vallec Schmidt-Curley Design
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Hua Hin 24 km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay Hua Hin

Palm Hills Golf Club and Residence (Câu lạc bộ Palm Hills)

 • Nhà thiết kế: Max Wexler
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1992
 • Vị trí: Cách thành phố Hua Hin 10 km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 15 phút lái xe từ sân bay Hua Hin

Majestic Creek Country Club (Câu lạc bộ Majestic Creek)

 • Nhà thiết kế: Sukitti Klangvisai
 • Số lỗ golf: 27 lỗ
 • Năm thành lập: 1993
 • Vị trí: Cách thành phố Hua Hin 18 km về phía Tây Nam
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay Hua Hin

Black Mountain Golf Club (Câu lạc bộ golf Black Moutain)

 • Nhà thiết kế: Phyl Ryan
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2007
 • Vị trí: Cách thành phố Hua Hin 10 km về phía Tây
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay Hua Hin

Banyan Golf Club (Câu lạc bộ golf Banyan)

 • Nhà thiết kế: Pirapon Namatra
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2008
 • Vị trí: Cách thành phố Hua Hin 10 km về phía Tây Nam
 • Khoảng cách: 30 phút lái xe từ sân bay Hua Hin
X