Phnom Penh

Danh Sách Sân golf tại Phnom Penh

Dưới đây là danh sách 5 sân golf tại Phnom Penh

Vattanac Golf Resort

 • Nhà thiết kế: Nick Faldo
 • Số hố golf: 36 hố
 • Năm thành lập: 1999
 • Vị trí: cách sân bay quốc tế Phnom Penh 20 phút lái xe

Royal Cambodia Phnom Penh Golf Club (Câu lạc bộ golf Hoàng Gia Campuchia)

 • Nhà thiết kế: V Golf Design
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1999
 • Vị trí: Cách trung tâm thành phố Phnom Penh 16 km về phía Tây
 • Khoảng cách: 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phnom Penh

Grand Phnom Penh Golf Club (Câu lạc bộ golf Grand Phnom Penh)

 • Nhà thiết kế: Nicklaus
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2011
 • Vị trí: Cách trung tâm thủ đô Phnom Penh 10 km về phía Bắc
 • Khoảng cách: 30 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phnom Penh

Garden City Golf Club (Câu lạc bộ golf Garden City)

 • Nhà thiết kế: Gen Weerayudth
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lâp: 2013
 • Vị trí: Cách thành phố Phnom Penh 25 km
 • Khoảng cách: 40 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phnom Penh

Cambodia Golf & Country Club (Câu lạc bộ thể thao và golf Campuchia)

 • Nhà thiết kế: Seichii Enoue
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1997
 • Vị trí: Cách trung tâm thủ đô Phnom Penh 32 km về phía Tây
 • Khoảng cách:  20 phút lái xe từ sân bay quốc tế Phnom Penh
X