Thẩm Quyến

Danh Sách Sân golf tại Thẩm Quyến

Dưới đây là danh sách 15 sân golf tại Thẩm Quyến

Câu lạc bộ golf Mission Hills Thẩm Quyến-sân Zhang Lian Wei

 • Nhà thiết kế: Brain Curley với thiết kế ban đầu của Zhang Lian Wei
 • Số lỗ golf: 18 lỗ, par 54
 • Năm thành lập: 2007
 • Vị trí:  Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc...

Mission Hills Shenzhen (World Cup course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills-sân World Cup)

 • Nhà thiết kế: Jack Nicklaus, sau đó được sửa đổi thêm bởi Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1994
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo...

Mission Hills Shenzhen (Vijay course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills-sân Vijay)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley từ ý tưởng của Vijay Singh
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1995
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến...

Mission Hills Shenzhen (Pete Dye course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills-sân Pete Dye)

 • Nhà thiết kế: Pete Dye hợp tác cùng Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2007
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 34 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến
 • ...

Mission Hills Shenzhen (Ozaki course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills Thẩm Quyến- sân Ozaki)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1998
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills Shenzhen (Faldo course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills-sân Faldo)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1999
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 34 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills Shenzhen (Els course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills-sân Els)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2001
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 36 km
 • Khoảng cách: 50 phút lái xe từ sân bay quốc tế thẩm Quyến

Mission Hills Dongguan (Rouse-Poulter course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills- sân Rouse-Poulter)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 32 km
 • Khoảng cách: 1h 05 phút từ sân bay quốc tế Thẩm Quyến

Mission Hills Dongguan (Olzabal course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills- sân Olazabal)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 32 km
 • Khoảng cách: 1h 05 phút từ sân bay quốc tế Thẩm Quyến

Mission Hills Dongguan (Norman course) (Câu lạc bộ golf Mission Hills Đông Hoản- sân Norman)

 • Nhà thiết kế: Greg Norman
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 32 km
 • Khoảng cách: 1h 05 phút từ sân bay quốc tế Thẩm Quyến
X