Đông Hoản

Danh sách Các sân golf tại Đông Hoản

Mission Hills - Rouse Poulter course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Rouse Poulter)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 50 km
 • Khoảng cách: 52 phút từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Olzabal course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Olazabal)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 50 km
 • Khoảng cách: 52 phút từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Norman course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Norman)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 50 km
 • Khoảng cách: 52 phút từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Leadbetter course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Leadbetter)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 50km
 • Khoảng cách: 52 phút từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến

Mission Hills - Annika course (Câu lạc bộ golf Mission Hills - sân Annika)

 • Nhà thiết kế: Brain Curley
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2004
 • Vị trí: Cách thành phố Thẩm Quyến 50km
 • Khoảng cách: 52 phút từ sân bay quốc tế Bảo An Thẩm Quyến
X