Danh sách sân golf tiêu biểu

PINE VALLEY GOLF CLUB (NEW JERSEY, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: George Arthur Crump, Harry Colt, Charles Hugh Alison, AW Tillinghast, Perry Maxwell
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1913
 • Vị trí: New Jersey, Hoa Kỳ

MUIRFIELD (LOTHIAN, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1774
 • Vị trí: Gullane, phía Đông Lothian, Scotland

ROYAL MELBOURNE GOLF CLUB ( BLACK ROCK, ÚC)

 • Nhà thiết kế: Alister MacKenzie
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1891
 • Vị trí: Black Rock, Victoria, Úc

AUGUSTA NATIONAL GOLF CLUB (AUGUSTA, GEORGIA, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: Bobby Johnes, Alister MacKenzie, George Cobb
 • Năm thành lập: 1932
 • Vị trí: Augusta, Georgia, Hoa Kỳ
 • Nơi tổ chức thường niên của giải đấu golf danh giá The Masters

TARA ITI GOLF CLUB (MANGAWHAI, NEW ZEALAND)

 • Nhà thiết kế: Tom Doak
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2015
 • Vị trí: Mangawhai, New Zealand

PEBBLE BEACH GOLF LINKS (CALIFORNIA, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: Jack Neville và Douglas Grant (1919); Arnold Palmer và Thad Layton (2016)
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1919
 • Vị trí: Bãi biển Pebble, California, Hoa Kỳ

THE OLD COURSE AT ST. ANDREWS (EDINBURGH, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Daw Anderson (1850), Old Tom Morris (1860 - 1900) và Dr. Alister Mackenzie (1930), etc...
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1552
 • Vị trí: Edinburgh, Scotland
X