Danh sách sân golf tiêu biểu

ROYAL MELBOURNE GOLF CLUB ( BLACK ROCK, ÚC)

 • Nhà thiết kế: Alister MacKenzie
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1891
 • Vị trí: Black Rock, Victoria, Úc

NULLARBOR LINKS GOLF CLUB (EYRE HIGHWAY, ÚC)

 • Nhà thiết kế: Robert Stock
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2009
 • Vị trí: Eyre Highway, Úc

THE OLD COURSE AT ST. ANDREWS (EDINBURGH, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Daw Anderson (1850), Old Tom Morris (1860 - 1900) và Dr. Alister Mackenzie (1930), etc...
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1552
 • Vị trí: Edinburgh, Scotland

MUIRFIELD (LOTHIAN, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1774
 • Vị trí: Gullane, phía Đông Lothian, Scotland

PINE VALLEY GOLF CLUB (NEW JERSEY, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: George Arthur Crump, Harry Colt, Charles Hugh Alison, AW Tillinghast, Perry Maxwell
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1913
 • Vị trí: New Jersey, Hoa Kỳ

ROYAL PORTRUSH GOLF CLUB (PORTRUSH, BẮC IRELAND)

 • Nhà thiết kế: Harry Colt
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1888
 • Vị trí: Portrush, phía Bắc Ireland

TRUMP TURNBERRY (AYRSHIRE, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Willie Fernie (1906), Mackenzie Ross (1949), Martin Ebert (2015)
 • Số lỗ golf: 45 lỗ
 • Năm thành lập: 1906
 • Vị trí: Phía Nam Ayrshire, Scotland
X