Danh sách sân golf tiêu biểu

TARA ITI GOLF CLUB (MANGAWHAI, NEW ZEALAND)

 • Nhà thiết kế: Tom Doak
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 2015
 • Vị trí: Mangawhai, New Zealand

PINE VALLEY GOLF CLUB (NEW JERSEY, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: George Arthur Crump, Harry Colt, Charles Hugh Alison, AW Tillinghast, Perry Maxwell
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1913
 • Vị trí: New Jersey, Hoa Kỳ

TRUMP TURNBERRY (AYRSHIRE, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Willie Fernie (1906), Mackenzie Ross (1949), Martin Ebert (2015)
 • Số lỗ golf: 45 lỗ
 • Năm thành lập: 1906
 • Vị trí: Phía Nam Ayrshire, Scotland

AUGUSTA NATIONAL GOLF CLUB (AUGUSTA, GEORGIA, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: Bobby Johnes, Alister MacKenzie, George Cobb
 • Năm thành lập: 1932
 • Vị trí: Augusta, Georgia, Hoa Kỳ
 • Nơi tổ chức thường niên của giải đấu golf danh giá The Masters

ROYAL DORNOCH GOLF CLUB (SURTHLAND, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris. JH Taylor, George Duncan
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1877
 • Vị trí: Dornoch, Surthland, Scotland

PEBBLE BEACH GOLF LINKS (CALIFORNIA, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: Jack Neville và Douglas Grant (1919); Arnold Palmer và Thad Layton (2016)
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1919
 • Vị trí: Bãi biển Pebble, California, Hoa Kỳ

ROYAL COUNTY DOWN GOLF CLUB (NEWCASTLE, BẮC IRELAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1889
 • Vị trí: Newcastle, phía Bắc Ireland

 

X