Danh sách sân golf tiêu biểu

MUIRFIELD (LOTHIAN, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1774
 • Vị trí: Gullane, phía Đông Lothian, Scotland

PEBBLE BEACH GOLF LINKS (CALIFORNIA, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: Jack Neville và Douglas Grant (1919); Arnold Palmer và Thad Layton (2016)
 • Số lỗ golf: 18 lỗ
 • Năm thành lập: 1919
 • Vị trí: Bãi biển Pebble, California, Hoa Kỳ

ROYAL COUNTY DOWN GOLF CLUB (NEWCASTLE, BẮC IRELAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1889
 • Vị trí: Newcastle, phía Bắc Ireland

 

TRUMP TURNBERRY (AYRSHIRE, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Willie Fernie (1906), Mackenzie Ross (1949), Martin Ebert (2015)
 • Số lỗ golf: 45 lỗ
 • Năm thành lập: 1906
 • Vị trí: Phía Nam Ayrshire, Scotland

ROYAL DORNOCH GOLF CLUB (SURTHLAND, SCOTLAND)

 • Nhà thiết kế: Old Tom Morris. JH Taylor, George Duncan
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1877
 • Vị trí: Dornoch, Surthland, Scotland

ROYAL PORTRUSH GOLF CLUB (PORTRUSH, BẮC IRELAND)

 • Nhà thiết kế: Harry Colt
 • Số lỗ golf: 36 lỗ
 • Năm thành lập: 1888
 • Vị trí: Portrush, phía Bắc Ireland

AUGUSTA NATIONAL GOLF CLUB (AUGUSTA, GEORGIA, HOA KỲ)

 • Nhà thiết kế: Bobby Johnes, Alister MacKenzie, George Cobb
 • Năm thành lập: 1932
 • Vị trí: Augusta, Georgia, Hoa Kỳ
 • Nơi tổ chức thường niên của giải đấu golf danh giá The Masters
X